Home » Sessies

Energetische Ontspanning- en Aardingsbehandeling: Een weldaad voor de ziel

Jij hebt rust nodig? Of verlichting van je pijn? Je komt niet in "de Vertraging"?

Door middel van massage en klanken laat ik je een diepe ontspanning ervaren,

kan ik je pijn verlichten en je zelfhelend vermogen aanspreken.

Ook kan ik contact maken met reeds overleden familieleden.

 

De sessie:

Na een kort gesprek waarin we bespreken wat jou bezighoudt volgt de behandeling

die kan bestaan uit:

- Aarding van jouw energie. Hierdoor kunnen geblokkeerde energieën gemakkelijker

weer gaan stromen en afgevoerd worden.

- Regenboog Reiki, de Universele Energie die door mij heen werkt in de stof,

Beweging (evt. op muziek),

Stem Massage,

- Inwerking op de ziel en de lichaamscellen d.m.v. Geluiden bv. Trommelen,

Klankschaal, mijn Stem en diverse andere muziekinstrumenten. 

- Massage van de handen, voeten en gezicht, buik, benen en armen kan. 

Dit gebeurt altijd in overleg met de client.

 

We creëeren een sfeer en ruimte waarbinnen de client in staat is in zichzelf te keren,

te voelen, zichzelf te zien en zichzelf te helen.

Daarbij is het mogelijk dat de client een emotionele reis maakt. 

 

Tijdens een energetische ontspannings behandeling verbind je jezelf in eerste instantie

energetisch met de aarde. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: Bijvoorbeeld door een voetmassage.

Of door je energetisch "echt met de voeten op de grond te zetten" of door dans.

Hierdoor kan energie welke je niet meer nodig hebt getransformeerd en afgevoerd worden.

Dit afvoeren en/of transformeren gebeurt in de tweede fase van de behandeling.

Met muziek, stemgeluid, drums en andere muziekinstrumenten wordt de energie meer in balans gebracht.

Je wordt meer verbonden met jezelf en je omgeving. Er kan een enorme rust over je komen,

de zware energieën worden afgevoerd.

 

 

Belangrijk is dan, om rust te kunnen ervaren, net als in de vorige twee fases is het heel persoonlijk

hoe jij dit zult beleven, maar in deze fase bepaal jij dit. Voor je "jouw Wereld" verlaat en dé wereld weer in

gaat sta jij op wanneer het jouw tijd is. De eindtijd is mede hier om niet te bepalen. Wij zijn bezig met subtiele

energieën die niet in tijd te vangen zijn. Een behandeling is altijd afgelopen als jij dat wilt.

 

Neem de tijd.

Energetisch genezer zijn vraagt om afstemming met de hulpvragende en de omgeving van deze. In een gesprek met een hulpvragende kom ik regelmatig in het familie-systeem terecht. Het is een voorrecht en heel bijzonder om dit te mogen ervaren en te doen. Het is een energieveld waar ik me op af kan stemmen. Ik stap er desgevraagd in. Daar weet ik dan wat er nodig is voor ieder lid van een systeem. De oplossing dient zich ter plekke aan of komt later tot me. Deze oplossing draag ik dan aan en en kan uitgevoerd worden door de hulpvragende(n)

 

Tarief  inkomensafhankelijk: Vanaf € 25,00 per uur