Lichtmakers

 

Van en voor de mensen

De cooöperatie Lichtmakers streeft vanuit een levensbeschouwelijke instelling een humanistische samenleving na, waarbij bewustwording en persoonlijke groei de uitgangspunten vormen.

 

Voor minimaal 10 euro in de maand ben je al lid. www.lichtmakers.com